Manajemen Baitul Maal


BAITUL MAAL KHAIRU UMMAHNO Nama Jabatan
1 H. Muhdam Kamaludin, S. Ag, M. Pd Manager
2 R.Nurul Imaroh, S.Sos Fundrising & Ops
3 Fauziah Irfani, SE Pembukuan

 

Terkait

Koperasi Syariah Khairu Ummah

Koperasi Syariah Khairu Ummah
Koperasi Syariah Khairu Ummah

Produk Pembayaran Digital Terbaru Koperasi Khairu Ummah

Aktivitas Pembinaan dan Pengembangan SDM

Koperasi Syariah Khairu Ummah
Koperasi Syariah Khairu Ummah

Koperasi Syariah Khairu Ummah Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tahun 2019

Penghargaan Sebagai Tokoh
Koperasi Tahun 2019

 

Ganti Bahasa